Parke Rehberi

Parke Rehberi

Zemin durumu kontrolü ve zemin uygunluğu…

Zemindeki nem oranının kontrolünde, belirlenen nem oranlarının aşılmamış olmasına dikkat edilmelidir. Döşenecek yüzeyin düzgünlüğünün kontrolünde; yerin kesinlikle düz olmasına ve küçük bozukluklar zemine serilen şilte ile düzeltilmesine özen gösterilmelidir. 
1 metrede 3 mm’den fazla boşluklar kırılarak, raspalanarak ya da şap ile düzeltilmelidir. Zeminin taşıma kapasitesinin incelenmesi esnasında, zemin kesinlikle rijit olmalı, esnememelidir. Zemin sıcaklığının kontrolünü yaparken, yer sıcaklığı en az 15 derece olmalıdır. Zemin ile parkeler arasındaki sıcaklık farklılığı +3 dereceden fazla olmamalıdır. Temizlik kontrolünde ise, zeminin kesinlikle temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.A) ÇAMSAN Parke garantisi parke ürünlerinin laminat yüzeyinin aşınmaya karşı direncini kapsamaktadır.

GARANTİ SÜRESİ 
Konutlarda; 10 yıl, İşyerleri için; 5 yıl

B) Belirtilen garanti şartları, Garanti Belgesi’nin ibrazı halinde geçerlilik kazanır. Malzeme teslim alınırken satıcı firmadan fatura ile satıcı tarafından tam doldurulmuş ve satıcı firmaca imzalanarak kaşelenmiş olan

Garanti Belgesi mutlaka istenmeli ve söz konusu belge belirtilen garanti süresince saklanmalıdır.

C) Satıcı firma kaşe ve imzası ile fatura ve teslim tarihleri belirtilmemiş Garanti Belgesi ibraz edilemediği taktirde garanti şartları geçersizdir.

Geçerli bir garanti belgesi ibrazında dahi kullanım ve uygulama (montaj) talimatında belirtildiği şekilde kullanılmamasından ortaya çıkan ve aşağıda tanımlanan konular garanti kapsamına girmez.

a) Çamsan Parke üzerine zımpara, sistre ve cila uygulaması,
b) Çamsan Parke’nin yangın, zelzele, su baskını, belli süre su içinde kalması vb. doğal afetlere maruz kalması.
c) Sauna, banyo, tuvalet, açık teras vb. ıslak zeminlere döşeme yapılması,
d) Uygulama (montaj) talimatında belirtilen kurallara uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan problemlerde
e) Döşeme işlemi yapılacak zeminin yine uygulama (montaj) talimatında belirtilen kurallara uygun olmaması durumunda
f) Yanlış montaj, sökme ve tahribat sonucu meydana gelebilecek aşınma, kırılma ve çizilme olması
g) Panellere uygun olmayan baskı, darbe ve mekanik zarar verilmesi
h) Uygulama talimatına (montaj) uygun olmayan döşeme neticesinde ortaya çıkan sorunlardan montajı yapan Bayi sorumludur.
i) Montaj işleminden önce Çamsan Parke döşenecek konut veya işyerinin zemininin kontrolü Çamsan Parke Bayisine ait olup uygulama talimatına aykırı durum olduğu takdirde müşteriye bilgi vermeli, müşteri ısrarcı olduğu takdirde müşteriden yazılı belge almak zorundadır. Aksi takdirde zemin yapısı ile ilgili doğacak sorunlardan Bayi sorumludur.
j) Asit ve benzeri kimyasal kullanarak yüzeyin bozulması durumunda ürün garanti kapsamına girmez
k) Metal, taş parçaları malzemeyi çizebilir. Bu nedenle ürün kullanıcı tarafından bu tür malzemelere karşı korunmalı..
I) Binanın duvar ve pencere kenarlarından su alması veya su basması durumunda yine ürün garanti kapsamına girmez
m) Merdiven basamaklarında kullanılmamalıdır. Bunun yerine basamak için üretilen ve kenarı korunmuş malzeme isteyin.
n) AC3-31. sınıf ve AC4-32 sınıf ürün kullanım yerleri yukarda belirtilmiştir. Belirtilen bu duruma aykırı olarak yapılan döşeme işlemi garanti kapsamına girmez. 
Örneğin. 31 sınıf bir malzemenin insan hareketin yoğun olduğu iş yerlerinde kullanılması veya 32. sınıf ürünün insan hareketinin çok yoğun olduğu alanda (işyeri-iş merkezi) kullanılması ve 31. sınıf ile 32. sınıf ürünlerinin karışık döşenmesi gibi.

Parkenizin günlük temizliği için elektrikli süpürge veya yumuşak el süpürgesi kullanın. Parke döşenecek alanın döşemeye uygunluğunu bayimize kontrol ettirin.

Mutlaka mobilyaların ayaklarına keçe yada kauçuk altlık takılması uygun olacaktır.

Döşemeden önce laminat Çamsan Parke’nizi zemin ısısına uyum sağlaması için paketinden çıkartmadan zemine düz bir şekilde yayarak veya paketler istif halinde ve 48 saat oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Parkelerle zemin ısısı arasındaki fark + 3 dereceyi geçmemelidir.

PARKE LOCK panel birleşimleri gerek uzun kenar gerekse kısa kenardan yaklaşık 20 derece açı ile geçirilerek yapılır. Parkeler döşenirken parkenin lamba kısmına hiçbir şekilde çekiçle direkt olarak vurulmamalıdır. Bu işlem için özel lamba boşluğu olan tahta sıkıştırma bloğu kullanılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki laminat parke ahşap kökenli yapısından dolayı çalışır. Bu nedenle döşeme işlemi sırasında bölmeler, duvarlar, tesisat boruları, kapı kasaları ve diğer benzeri parkenin hareketini engelleyici elemanlar ile parke arasında en az 15 mm çalışma boşluk payı bırakılmalıdır.